Projektforløb

Med mere end 15 års erfaring inden for IT- og webudvikling, projektledelse og agile processer, har vi gjort os mange erfaringer i at lave projektforløb der skaber tryghed, gennemsigthed og resultater.

Vi kondenseret det til en effektivt værktøjskasse, som vi anvender til samarbejdet med jer.
Det sikrer de bedst mulige rammer for succes.

Behovsafklaring og forventningsafstemning

Intet er vigtigtere for succes end behovsafklaring, forventningsafstemning og kommunikation. Det er grundlaget for alle projekter. Derfor starter vi med et eller flere møder, for at afdække jeres behov og ønsker.

Møderne afholdes fysisk, telefonisk eller via video. Vi foretrækker at mødes ansigt til ansigt, da det er vigtigt for os, at der er god kemi og forståelse mellem os.

På mødet vil vi bl.a snakke overordnet om

 • Jeres nuværende hjemmeside/webshop/løsning (hvis I har en)
 • Målene for projektet
 • Overordnet afdækning af målgruppe
 • Budget
 • Konkurrenter
 • Inspiration
 • Planlægning, deadlines og hvordan vi sikrer en optimal kommunikation med jer ift. projektet

Skulle I være lokaliseret i den anden ende af landet – eller verden – har vi solid af erfaring med succesfulde internationale projekter. Vi har blandt andet lavet projekter for firmaer i Hong Kong, Schweiz, Kina og England.

Discovery

Viser det sig på de indledende møder, at jeres projekt er mere komplekts og der brug for at dykke dybere, starter vi en discovery fase.

Formålet er at udforske og forstå projektet, før vi går i gang med at udvikle noget og få klarhed over mål, behov og afhængigheder.

I denne fase vil der bl.a. blive afklaret:

 • Kravafklaring
 • Afhængigheder ift. eksterne samarbejdspartnere
 • Teknologiske afhængigheder
 • Risikovurdering
 • Budgetafhægnigheder
 • Teknologiovervejelser
 • Prototyper og koncepter
 • Stakeholder-involvering

Resultaterne af discovery fasen dokumenteres en rapport, der indeholder anbefalinger og retningslinjer for, hvordan projektet bør fortsætte.

Discovery fasen er at se projektet ovenfra, før vi dykker ned i arbejdet, for at forstå, hvad der er brug for at udføre og hvordan det anbefales at udføres.

Det reducerer risici, sparer tid, ressourcer og penge på den lange bane.

Estimering og tilbud

Baseret på behovsafklaring og discovery udformes der en beskrivelse af projektet der danner grundlaget for estimering af opgaverne samt det tilbud du modtager.

Tilbuddet indeholder:

 • Afdækning af behov og krav til hjemmesiden
 • Mål med projektet
 • Beskrivelse af opgaverne der skal løses
 • Hvor langt tid projektet estimeres at vare
 • Hvilke afhængigheder der måtte være
 • Prisen for projektet delt op i punkter så du kan se hvilke dele der koster hvad

Planlægning

Når tilbuddet er godkendt, planlægger vi:

 • hvornår vi skal starte projektet op
 • tidsfrister for aflevering af materiale til projektet
 • milestones
 • hvornår projektet ønskes at være i mål

Design fasen

Designfasen bliver relevant hvad enten designet leveres af jer, en ekstern samarbejdspartner eller af os.

Hvis vi udarbejder design

I samarbejde med jer bliver der udarbejdet en struktur for hjemmesiden. Den danner et overblik over hjemmesiden og de informationer, den skal indeholde.

Denne struktur danner grundlaget for de skabeloner, vi designer og udvikler til hjemmesiden.

Det endelige design indeholder valg af skrifttyper (fonte), farver og de forskellige visninger og layouts som f.eks. forsiden, produktvisninger og særlige landingpages. Designet danner grundlaget for selve udviklingen af hjemmesiden.

Hvis I eller en ekstern samarbejdspartner leverer design

Vi gennemgår designet med jer eller samabejdspartnere og stiller spørgsmål, afklarer og dokumenterer funktionaliteten i designet.

Vi aftaler hvem der laver endelig gennemgang af  det implementerede design og godkendelsesprocessen.

Udviklingsfasen

Vi udvikler koden der får det hele til at fungerer og implementerer designet. I denne fase vil I blive involveret når der er behov for at afprøve funktionalitet der måtte være særlig for jer, så I kan godkende at det fungerer som forventet.

Selve udviklingen foregår på udviklingsservere hvor kun I og os har adgang til at se det, der udvikles. På den måde forstyres eventuelt nuværende drift ikke og udviklingen kan foregå roligt og velovervejet.

Til sidst i udviklingsfasen får I adgang til hjemmesiden og kan I begynde at tilføje billeder, tekster, videoer og andet indhold.

Har I valgt det, modtager I videoer optaget specifikt til jer og den opsætning I har. Videoerne guider jer til at administrere indholdet og funktioner på jeres nye løsning.

Lancering

Den afsluttende fase er lancering. Hjemmesiden har fået tilføjet indhold og gøres tilgængelig for resten af verden.

Drift og support

Efter lancering yder vi support og teknisk vedligehold til hjemmesiden, hvis I har behov for det. Så kan I nemlig koncentrere jer om at drive jeres forretning.

Kom i gang med jeres projekt!