De små selvejende

De små selvejende hjemmeside

De små selvejende | Gentofte børnevenners hjemmeside er udviklet af Yan og Co.

Interesseorganisationen Gentofte børnevenner er en gruppe af institutioner der samarbejder på tværs med det formål, at give den enkelte institution bedre kompetencer, og større råderum. Samtidig sidder forældrene selv i bestyrelsen, hvilket giver mere direkte indflydelse på børnenes daglige trivsel.

Gentofte børnevenner kontaktede Yan og Co. efter vi havde lavet en hjemmeside for en af gruppes institutioner, nemlig vuggestuen Mariehønen. Gentofte børnevenner ville gerne have en samlet hjemmeside der afspejler deres værdisæt og samhørighed.

Skræddersyet hjemmeside med fokus på tætte relationer og tryghed

De små selvejende er udvikler fra bunden for, at understøtte det fokus Gentofte børnevenner har på samarbejde, tætte relationer og tryghed. Med udgangspunkt i det eksisterende design fra vuggestuen Mariehønen, udarbejdede vi en hjemmeside med nye dyrevenner til hver institution.
Gentofte børnevenner kompetenceudvikler deres personale og metoder, og samarbejder på tværs af institutionerne for, at skabe de bedste læringsmiljøer for børnene. Samarbejdet giver også et fælles økonomisk ansvar, der hjælpe med at opretholde en høj kvalitet af den daglig drift. Dette værdiggrundlag ønskede de at fremhæve på hjemmesiden.

Ansvar og samarbjde på tværs – visualiseret gennem design

Gentofte børnevenner ønskede en hjemmeside er afspejler det værdigrundlag som netværket står for, ift. Pædagogik, ansvar og samarbejde. Derfor designede vi en hjemmeside der visuelt både fanger samarbejdet, og det individuelle præg som hver af institutionerne har.

Hjemmesiden De små selvejende er på den måde et fysiske vidne om det samarbejde som Gentofte børnevenner dagligt dedikere sig til og giver forældre et indblik i det ansvar og den omsorg deres børn modtager. Samtidig indbyder siden nytilflyttede forældre til, at tage aktiv del i udviklingen af deres børns institutionstilbud.

Udførte opgaver

  • Rådgivning og sparring ifht. tekniske muligheder
  • Implementering af design fra Photoshop til WordPress
  • Hosting, drift og sikkerhed
  • Flytning til ny hosting udbyder
  • Opsætning af HTTPS (SSL)

Design af

Del denne case