Købe tema eller specialudviklet: 9 væsentlige overvejelser

Læsetid: 15 minutter

WordCamp Danmark 2016 var smækfyldt med gode oplæg, samtaler, networking og diskussion om alt hvad der omhandler WordPress. Alt fra virksomhedsdrift, til teknik, til plugins var oppe som emner.

Der var et af emnerne som fangede mig. En spændende snak som omhandler et af de helt centrale emner i WordPress, faktisk næsten dét mest centrale emne ud over selve WordPress: Temaer.

Temaer i WordPress er centrale fordi du ikke kan køre en WordPress installation uden et tema – Der bliver i hvert fald ikke vist noget i frontenden uden et tema.

Købe temaer eller special udviklede temaer

Snakken der fangede mig omhandlede hvor vidt det var bedst at anvende et købe tema som f.eks. dem der kan købes færdiglavet via markedspladser som ThemeForest eller om det var bedre, at få special udviklet et tema.

For at vi kan have en nogenlunde objektiv snak omkring dette emne, er vi først nødt til at blive enige om hvad der forstås med et købe tema og et special udviklet tema.

Købe tema

Jeg anser et købe tema for værende noget som har et visuelt udtryk, det kan være det er et multi purpose tema, et tema specifikt til magaziner, til restauranter, osv.

Det visuelle udtryk kan være minimalt, muligvis kan det ændres på via indbyggede opsætninger der kan indlæses. Gode eksempler på dette er temaer som Enfold, Total, Avada og Divi.

De sætter nogle grundlæggende retningslinjer for layout, muligheder for indholds elementer og lader det være op til brugeren, via kontrolpanelet at modificere farver, typografi, størrelser, osv. efter brugerens ønske.

De kan alle anvendes som platform til, at bygge videre på men kan også anvendes af de fleste begyndere til at bygge en hjemmeside uden at kende noget til HTML, CSS, PHP og generel programmering.

Et generelt kendetegn ved købe temaer er at der er tænkt på mange af de muligheder en bruger kunne få brug for. Således er der også en indbygget konsekvens, at det formentlig ikke er alt der er behov for.

Special udviklet tema

Et special udviklet tema anser jeg for værende noget hvor der er startet fra bunden af, altså med en helt tom og flad skabelon som intet indeholder. Det special udviklet tema bygges op med præcis de elementer som der er behov for og intet mere.

Typisk bygges disse på eksisterende frameworks altså med udgangspunkt i andres kode. Gode eksempler på dette ville være temaer der bygget til et specifikt formål på et framework som Genesis, Underscores, Bootstrap og lignende.

Herefter udvides funktionaliteten ved at bygge ovenpå gennem egneudviklet kode, plugins og tredjepart kode.

Et generelt kendetegn ved de fleste special udviklede temaer er, at de kan præcis det de er defineret til, at skulle kunne og ikke mere.

Sammenligningspunkter

For at dette overhovedet kan give mening at tale om noget er bedst, er vi nødt til at stille det kritiske spørgsmål: Bedst til hvad? Ellers kunne vi lige så godt sammen ligne SMSer og brevforsendelser.

Jeg bryder mig generelt ikke om, at sammenligne ud fra hvorvidt noget er bedst. Bedst har for mig en underliggende indikation af, at noget er ultimativt bedre end andet. Min erfaring er, at virkeligheden sjældent forholder sig sådan.

Jeg foretrækker at kigge på hvad der er mest optimalt og i forhold til hvad. For at kunne etablere hvad det mest optimale er, så bør vi starte med nogle punkter at sammenligne på.

Blandt de punkter jeg kigger på er nedenstående særligt væsentlige for mig. Punkterne er i uprioriteret rækkefølge da jeg finder at de alle er væsentlige.

Kvaliteten af temaet

Når vi snakker om kvalitet er der naturligvis en meget lang liste at tage højde for. Faktisk kunne jeg dedikere en hel artikel til netop dette punkt, men det ville næppe give mening ifht. emnet her.

Uden at gå i detaljer, er det væsenligt at tage stilling til

  • Anvendes der WordPress best-practices og WordPress egne anbefalede standarder
  • Hvordan er koden struktureret (logisk, eller i en stor pærevælling)
  • Er temaet lavet med hastighedsoptimering for øje
  • Er temaet lavet med SEO optimering for øje (f.eks. open-graph tags, alt-tags, etc.)
  • Er der kommenteret i koden hvor det giver mening

Sikkerhedsniveauet af temaet

Den Verden vi lever i hvor alt efterhånden er forbundet, stiller større og større krav til vores sikkerhed online. Det er væsenligt, at du beskytter dine besøgende, kunder og os selv.

Derfor er det også virkelig væsentligt, at temaet er kodet med sikkerhed i tankerne, så der ikke opstår uhensigtsmæssig huller. Du kan ikke gardere dig 100%, men du kan tage forholdsregler, lidt som at sætte en god lås på din cykel.

Service og support på temaet

Tag en snak med din hosting udbyder

Hvem står for supporten på temaet? Typisk hvis du vælger et købe tema stilles der support til rådighed, men denne dækker kun det som omhandler selve temaet.

Der dækkes oftest ikke ifht. krydsinteraktioner med plugins og andre integrationer til temaet. Det betyder, at hvis du vil have noget helt særligt, er der enten nogen som skal udvikle det for dig eller du skal gøre det selv.

Samtidig, hvis der går noget galt pga. tredjeparts software, så dækker support næsten aldrig dette.

Funktionaliteter

Hvilke funktioner er der medfølgende i temaet, skal alt kodes fra bunden hver gang der skal opnås en ny funktion, eller følger der en “værktøjskasse” med. De fleste (alle) webshops og hjemmesider udvikler sig over tid fordi der opstår nye ideer og muligheder.

Dokumentation for temaet

Hvor god er dokumentationen for temaet. Findes der guides, videoer, osv.? Er det nemt tilgængeligt og søgbart?

Udseende og layout muligheder for temaet

Ligesom at funktionaliteter oftest udvides over tid, gør design og layout det også. Pludselig har du brug for, at lave en landingpage, en kampagne, en online FAQ/Support side, etc.

Der skal tages stilling til sandsynligheden for at dette opstår vs. hvor nemt det vil være at udføre.

Hvad er opgaven som skal løses

Er den opgave som skal løses et helt og aldeles special designet layout, med funktioner som ikke forekommer andre steder? Eller er det en forholdsvis standard webshop der skal udvikles.

Det kan være der er nogle særlige arbejdsflow for virksomheden, der dikterer at tingene skal ske på en bestemt måde.

Behovene kan være afgørende for om det vil være mest korrekt at bygge noget fra bunden eller der kan bygges oven på noget.

Hvad er levetiden på projektet

Det er væsenligt at overveje hvad levetiden er på projektet, for hvis projektet er et kampagnesite der max. lever 2-4 uger og så derefter tages ned igen, så kan der gås nemmere på kompromis med flere af ovenstående faktorer.

Er det derimod en webshop som skal leve i årevis og udvikles videre på, så vil jeg anbefale at kvaliteten sikres fra start.

Prisen

Det er naturligvis og væsentligt hvad det koster. Hvad er omkostningen ifht. værdien det vil indbringe for din virksomhed. Vil de to ekstra, lækre special funktioner være tiden og pengene værd, hvis ingen anvender dem?

Hvad nu hvis..

Et af de argumenter som ofte bringes op når der tales om købe temaer eller specialudviklet temaer er: “Hvad nu hvis udbyderne (af købe temaet) lukker butikken eller holder op med, at videreudvikle det”.

Jeg anser ikke dette for et særligt væsenligt argument hverken for eller imod, da det præcis samme kunne gøre sig gældende for et specialudviklet tema.

Det betyder ikke, at det skal undlades i overvejelserne, blot at det hverken vejer for, eller imod.

Og lad os så sammenligne

Med sammenligningspunkterne på plads kan vi begynde at tage en snak omkring hvad der vil være mest optimalt og hvor styrkerne og svaghederne ligger.

Sammenligninger vil altid basere sig på generelle observationer, med mindre der tages specifikke tilfælde i betragtning. I disse sammenligninger trækker jeg på de erfaringer og observationer, jeg har gjort mig gennem de sidste 8 års jeg har arbejdet med WordPress.

Mine erfaringer og observationer er ikke nødvendigvis noget der gør sig gældende for netop dit tilfælde, der er tale om generelle tendenser jeg har set.


SPECIALUDVIKLET TEMA
KØBE TEMA
KVALITETEN AF TEMAETHvis udviklere af temaet er dygtig er der som oftest en god sandsynlighed for, at kvaliteten af temaet vil være høj og der er taget højde for udvidelser i fremtiden.Er der fejl eller uhensigtsmæssigheder i temaet vil det oftest resultere i længere responstid ifht. rettelser, men mindre udviklerne er dedikeret til at varetage løsningen.Det er væsentligt at udvikleren af temaet har SEO best-practices for øje under udviklingen.Ifht. hastighedsoptimering vil special kodet temaer oftere have en tendens til at være hurtigere end købe temaer, da de som udgangpunkt indeholder mindre kode, da de løser en mere specifik problemstilling end et købe tema.Vælges der et tema med et godt ry, vil der som oftest være ret høj kvalitet i koden.Er der fejl eller uhensigtsmæssigheder i temaet vil de oftest blive rettet hurtigt, da der hos de større udbydere er mange brugere – hvilket betyder de sætter en høj standard i at rette fejl hurtigt og effektivt.Mange af de større temaer er oftest også udviklet med SEO best-practices for øje.Når det kommer til hastighedsoptimering kan der være udfordringer, kan købe temaer som oftest forsøger at løse mere end én opgave, hvilket betyder mere kode, for at imødekomme dette.
SIKKERHEDSNIVEAUET AF TEMAETIgen, hvis det er en dygtig udvikler vil der være tænkt over dette punkt og sandsynligheden for at sikkerheden er god, vil være høj.Sikkerhed er dog ikke en statisk størrelse og det er væsenligt, at tage en snak med udvikleren om hvordan der forholdes til eventuelt fremtidig sikkerheds problematikker der måtte opstå som følge af koden i temaet.En fordel er, at det oftest kun vil være dig som anvender temaet, derfor vil du være en meget lille målgruppe for hackere.Som oftest er sikkerhed noget der er taget stilling til, fordi der er mange brugere.Det er dog ikke unormalt at der opstår sikkerhedshuller under levetiden på et tema som følge af der tilføjes mere og mere kode for at udvide temaets funktionalitet.Sikkerhedshuller lukkes dog oftest ret hurtigt og bliver også opdaget hurtigt fordi der er så mange brugere.Det kan være væsentligt at undersøge om der er en historik for sikkerhedshuller – og hvordan de blev håndteret.
SERVICE OG SUPPORT PÅ TEMAETDette kan variere meget fra udvikler til udvikler. Nogle vil svare næsten fra time til time, mens andre muligvis ikke svarer tilbage.Det er derfor væsenligt, at du sikrer dig hvad omstændighederne for support og service er, i tilfælde af du skulle få brug for det. Omfanget af supporten kan variere og ligeså kan prisen for detDe større temaer har som oftest god, kompetent og hurtig support der kan hjælpe dig.Supporten er oftest betalt med en halv- eller helårlig betaling der dækker support fora, officielle opdateringer til temaet og generelle spørgsmål.Bemærk at supporten oftest kun dækker selve temaet og ikke de plugins som interagerer med temaet.
FUNKTIONALITETERSom udgangpunkt indeholder et specialudviklet tema ligepræcis den funktionalitet det skal og sjældent mere.Dette kan være en fordel og en ulempe. Fordelen ligger i at du kan få det lige som du vil have det.Ulempen kan ligge i, at fordi det ikke er en “værktøjskasse” kan du opleve at der skal udvikles ting fra bunden af når du ønsker, at udvide.Som udgangspunkt indeholder købe temaer en masse funktionalitet, oftest mere end du behøver. Det gør de fordi de forsøger at dække mere end én anvendelsesmulighed ind.Fordelen ved dette er, at når du ønsker en “ny smart dims” så er den oftest en del af pakken, da de fleste webshops og hjemmesider, har funktioner der minder meget om hinanden (omend med forskellige grafisk udtryk).Ulempen kan være, at hvis du vil have en meget særlig funktionalitet kan der opstå udfordringer ved udviklingen af det, fordi det ikke er tænkt ind fra start af.
DOKUMENTATION FOR TEMAETJeg har sjældent oplevet at special udviklet temaer er virkelig veldokumenteret. Som oftest skyldes det at det ikke kan betale sig.Hvis den oprindelige udvikler bliver ved med at varetage udviklingen behøver dette ikke være et problem.De store temaer har som oftest rigtig god dokumentation der både er rettet mod brugere og mod udviklere.
UDSEENDE OG LAYOUT MULIGHEDER FOR TEMAETUdvikles ofte med henblik på én eller flere meget specifikke visninger som tilpasses præcis som det ønskes.Der skabes ofte fleksibilitet med page builder plugins.Er ofte udviklet med henblik på at afdække som mange så mulige forskellige layouts som muligt hvilket giver fleksibilitet, oftest vha. en page builder.Designet kan oftest kun modificeres hensigtsmæssigt inden for temaets
HVAD ER OPGAVEN SOM SKAL LØSESEr der tale om et helt unikt layout og design, vil et special udviklet tema som oftest være den eneste ud vej.Blandt helt unikke designs er oftest oplevelsessites eller toursites som det f.eks. ses på
https://serioverify.com
http://kysten.dk
http://greenlandin3minutes.com/
Er der tale om et rimelig standard “box layout” som det ses på de fleste hjemmesiden vil der oftest kunne bygges på et eksisterende layout som findes i mange købe temaer.
HVAD ER LEVETIDEN PÅ PROJEKTETEr der tale om et projekt med en meget kort levetid, f.eks. uger eller få måneder, kan det som oftest ikke betale sig at udvikle noget helt fra bunden af.Dette kan dog ændre sig hvis det f.eks. er et kampagnesite som skal have WOW-faktor.Er der tale om et projekt med kort levetid, kan det være værd at overveje at anvende et købe tema.Ofte handler om, at få det i luften hurtigt, hvor det unikke nogle gange kan gås bedre på kompromis med.
PRISENOftest er special udviklede temaer markant dyrere end købe temaer, da der som navnet indikerer er tale om noget udviklet til et specielt formål.Dette kræver en større investering af tid og dermed oftest også et højere budget.At bygge oven på noget kan reducere budgettet, da meget af det som bygges på allerede er lavet.Skal der laves mange tilpasninger til det visuelle er det dog ikke altid tilfældet, at det nødvendigvis er billigere.

Konklusion

Som du helt sikkert har fanget så er der ikke ét rigtig svar, eller ét optimal løsning som bare passer i alle tilfælde.

Det er altid et spørgsmål om behov, vurderinger, budgetter, tid og en masse andre faktorer som indgår i hvad den optimale beslutning er.

Måden at finde frem til dette på er naturligvis at stille de rigtige spørgsmål – eller få hjælp fra nogen som stiller de rigtige spørgsmål.

Har du input? Kommentarer? Erfaring du ønsker at dele? Del dem i kommentarerne nedenfor og lad os få en god snak ud af det

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Klar på mere inspiration?

Lyt til vores WordPress podcast!